ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu Kitabı

Yazarlar / Autors Bildiri Başlığı / Name of Paper
Sayfa/ Page
Mustafa ERDİK
Eser DURUKAL
AN APPROACH FOR THE ESTIMATION OF DESIGN BASIS NEAR-FAULT
EARTHQUAKE GROUND MOTIONS
1
Erdem DAMCI
Namık K. ÖZTORUN
Tuncer ÇELİK
Turgay ÇOŞGUN
AFYON DEPREMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
2
G. ÖZCEBE
U. ERSOY
T. TANKUT
U. AKYÜZ
E. ERDURAN
S. KESKİN
C. MERTOL
MEVCUT BETONARME BİNALARIN DEPREM GÜVENLİKLERİNİN ARTIRILMASI
13
C. BALKAYA
E. KALKAN
TÜNEL KALIP İLE İNŞA EDİLEN YAPILARIN DEPREM YÜKLERİ ALTINDAKİ
DAVRANIŞLARI
22
S. BAYILI
H. A. PEKÖZ
H. SUCUOĞLU
DÜZCEDEKİ BAZI KAMU VE ÖZEL BİNALARIN 1999 DÜZCE DEPREMİNDEKİ
SİSMİK PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
32
Mizan DOĞAN
Nevzat KIRAÇ
Hasan GÖNEN
SOFT-STOREY BEHAVIOUR IN AN EARTHQUAKE AND SAMPLES
OF IZMIT- DUZCE
42
Ç. YILMAZ
A. TÜRER
2300 METRE UZUNLUĞUNDAKİ BOLU VİYADÜĞÜNÜN DİZAYN FELSEFESİ VE
DEPREM DAVRANIŞI
50
Sinan AKKAR
Polat GÜLKAN
YAKIN MESAFE DEPREM YER HAREKETLERİ İÇİN HESAP SPEKTRUMU
66
Mehmet ÇELEBİ RECENT DEVELOPMENTS ON DYNAMIC MONITORING OF STRUCTURES
79
S. OĞUZ
S. ÖZGÜR
YAPILARIN YATAY YÜK ETKİSİ ALTINDA DEPREME KARŞI HESABI
87
R. LİVAOĞLU
A. DOĞANGÜN
DEPREM YÖNETMELİKLERİNDE VERİLEN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE YAPI
DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ
95
M. KUTANİS
S. FIRAT
E. ÇELEBİ
EARTHQUAKE ANALYSIS OF BUILDING STRUCTURES WITH FOUNDATION
UPLIFT IN DOWNTOWN ADAPAZARI
103
A. A. KASIMZADE TIME DOMAIN RESPONSE OF MULTIDEGREE-OF-FREEDOM SYSTEMS WITH FUZZY CHARACTERISTICS TO SEISMIC ACTION
110
M. A. GÜREL
M. KISA
DEPREM HAREKETİNİN DÜŞEY BİLEŞENİNİN ÇESİTLİ YAPI ELEMANLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE HASAR POTANSİYELİ
118
M. S. YÜCEMEN
A. ASKAN
MUHTEMEL DEPREM HASARLARININ STOKASTİK YÖNTEMLERLE TAHMİNİ
126
K. SOYLUK
A. A. DUMANOĞLU
THE EFFECTS OF LOCAL SOIL CONDITIONS AND WAVE VELOCITIES TO
THE STOCHASTIC RESPONSE OF CABLE-STAYED BRIDGES
134
F. MARJANI
U. ERSOY
BEHAVIOR OF BRICK INFILLED REINFORCED CONCRETE FRAMES
UNDER REVERSED CYCLIC LOADING
142
F. DEMİR
M. SİVRİ
EARTHQUAKE RESPONSE OF MASONRY INFILLED FRAMES
151
S. Tanvir WASTİ
Mehmet UTKU
Selçuk SAATCİ
TAKVİYELİ KİRİŞLERİN ÇİFT PERDELİ SİSTEM MODELİ İLE
YAKLAŞIK ANALİZİ
159
S. ALTIN
Ö. ANIL
KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME KİRİŞLERİN DEPREM
DAVRANIŞI
168
Y. KAYMAK
M. U. POLAT
ÇELİK VEYA KARBON FİBER PLAKALAR İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇERÇEVE
TİPİ YAPISAL SİSTEMLERİN ANALİZİ - ÇERÇEVE/DÜĞÜM MAKRO ELEMANI
176
İsmail ÖZTÜRK
Yüksel TONGUÇ
Hasan BAŞARAN
PREFABRİK BİR YAPININ ONARIM VE GÜÇLENDİRME UYGULAMALARI
187
F. ALTUN
M. VEKLİ
D. M. ÖZCAN
T. HAKTANIR
MANTOLU BETONARME KİRİŞLERİN TAŞIMA GÜCÜNÜN DENEYSEL
İNCELENMESİ
197
F. ALTUN
D. M. ÖZCAN
M. VEKLİ
T. HAKTANIR
ÇELİK LİF KATKILI BETONARME KİRİŞLERİN TAŞIMA GÜCÜNÜN
DENEYSEL İNCELENMESİ
205
M. HÜSEM
S. E. GÖRKEM
BETONARME PLAĞIN KONUMUNA GÖRE KARMA KİRİŞ
DAVRANIŞLARININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ
213
M. SAATÇİOĞLU BETONARME KOLONLARIN YANAL ÖNGERME METODU İLE
DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ
221
P. G. BAKIR
H.M.BODUROĞLU
JOINT MECHANICS AND FACTORS AFFECTING THE JOINT SHEAR STRENGTH
229
P. G. BAKIR
H. M.BODUROĞLU
PREDICTING THE SHEAR STRENGTH OF CORBELS
237
Ghassan ODEH NONLINEAR DYNAMIC RESPONSE OF SHELLS OF REVOLUTION
244
Z. AY
G. DURMUŞ
YAPILARIN GEOMETRİK NONLİNEER ANALİZİNDE İLERİ
ÇÖZÜM PROSEDÜRLERİ
251
C. DÜNDAR
İ. F. KARA
A. K. TANRIKULU
YAPILARIN KİRİŞLERDEKİ ÇATLAMA GÖZÖNÜNE ALINARAK RİJİT
DİYAFRAM MODELİ İLE ÜÇ BOYUTLU ANALİZİ
260
A.M.ÇITIPITIOĞLU
R. M. HAJ-ALİ
DETAILED 3D MODELİNG AND SIMULATION OF BOLTED CONNECTIONS
269
Coşkun ERKAY
Erhan KARAESMEN
POST-TENSIONED SEGMENTAL BRIDGES
277
A. S. ERDOĞAN
N. KAYA
M. A. GÜREL
TABLALI KİRİŞSİZ DÖŞEMELERİN İRDELENMESİ
284
Rıfat SEZER YATAY YÜKLER ETKİSİNDEKİ BOŞLUKLU PERDELERİN RİJİTLİK
MATRİSİ METHODU İLE ANALİZİ
292
İ. YÜKSEL
Z. POLAT
BETONARME ÇERÇEVE SİSTEMLERİNDE SİSTEM AKMA
PARAMETRELERİNİN TESPİTİ
300
M. İNEL
M. A. ASCHHEIM
MODELS FOR ESTIMATING THE DEFORMATION CAPACITIES OF
REINFORCED CONCRETE COLUMNS
308
Erdem DAMCI
Turgay ÇOŞKUN
Tuncer ÇELİK
Namık K. ÖZTORUN
UZAY ÇERÇEVE SİSTEMLERİN ELASTİK-PLASTİK ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM
316
Cem DİPCİN
Can BALKAYA
AN INVESTIGATION ON WORLD TRADE CENTER COLLAPSE MECHANISM
325
Bülent GÜLER
Engin KEYDER
ÇELİK YAPILARIN YANGINDAN KORUNMASI
332
O. AKSOGAN
M. BİKCE
R. RESATOGLU
FREE VIBRATION ANALYSIS OF MULTI-BAY COUPLED SHEARWALLS
340
Fuat ERBATUR EVOLUTIONARY COMPUTATION METHODS IN OPTIMUM
STRUCTURAL DESIGN
350
B. ARIOĞLU
A. YÜKSEL
Ergin ARIOĞLU
İZMİR METRO PROJESİ NENEHATUN TÜNELİNDEKİ GEOTEKNİK
ÇALIŞMALAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ
358
U. ERGUN KAZIKLARIN YANAL YÜKLENMESİ VE DEPREM ETKİSİ
369
S. KAÇIN
H. R. YERLİ
ÜÇ BOYUTLU YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMİ PROBLEMLERİNİN KUADRATİK
SONLU ELEMANLAR VE SONSUZ ELEMANLAR KULLANILARAK ÇÖZÜMÜ
377
F. BİRİNCİ 14 KATLI PERDE-ÇERÇEVE BİR YAPIDA TEMEL ÇÖKMELERİNDEN OLUŞAN
İLAVE KESİT TESİRİ DEĞERLERİ
386
S. KÜÇÜKARSLAN
P. K. BANERJEE
INELASTIC SOIL-PILE-STRUCTURE INTERACTION UNDER STATIC LOADING
394
E. Çelebi
A. N. GÜNDÜZ
M. KUTANİS
DYNAMIC BEHAVIOR OF TORSIONALLY COUPLED BUILDINGS FOR
FOUNDATIONS EMBEDDED IN AN ELASTIC STRATUM
402
M. C. GENES
S. KOÇAK
SEISMIC ANALYSES OF SOIL-STRUCTURE INTERACTION SYSTEMS BY
COUPLING THE FINITE ELEMENT AND SCALE BOUNDARY FINITE ELEMENT METHODS
411
Y. ÇALAYIR
M. KARATON
SIVI SIKIŞABİLİRLİĞİ VE SIVI ORTAMI DALGA YAYILMA SINIR
ŞARTLARININ BARAJ DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİNİN EULER
YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ
421
M. KARATON
Y. ÇALAYIR
REZERVUARIN DALGA YAYILMA SINIR ŞARTLARININ BETON AĞIRLIK
BARAJLARIN DİNAMİK ÇATLAK DAVRANIŞINA ETKİSİ
429
K. RAMYAR STRENGTH OF SILICA FUME INCORPORATED MORTAR SPECIMENS
EXPOSED TO HIGH TEMPERATURE
437
S. TÜRKEL
V. ALABAŞ
İKİ FARKLI ÇİMENTO İLE ÜRETİLEN BETONLARIN BASINÇ DAYANIMINA
DEĞİŞİK BUHAR KÜRÜ UYGULAMA SÜRELERİNİN ETKİLERİ
445
Ş. SAĞIROĞLU
H. B. KARA
E. UNCUOĞLU
KABA DANELİ ZEMİNLERİN SÜKUNETTEKİ TOPRAK BASINCI KATSAYISININ
HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: YAPAY SİNİR AĞLARI
454
Tefaruk HAKTANIR
Fatih ALTUN
Okan KARAHAN
Kamuran ARI
Muharrem BEKMEZCİ
INDIRECT DETERMINATION OF IN-SITU COMPRESSIVE STRENGTH
OF CONCRETE AS A FUNCTION OF ULTRASONIC PULSE VELOCITY
462
İlker Bekir TOPÇU
Mehmet CANBAZ
SİLİS DUMANLI BETONLARIN ARA YÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
469
İlker Bekir TOPÇU
Cenk KARAKURT
FARKLI ÇİMENTOLAR İLE ÜRETİLEN BETONLARDA OLGUNLUK KAVRAMI
477
T.Y. ERDOĞAN
T.K. ERDEM
BUHAR KÜRÜ UYGULAMASINDA BETON ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLERDEN 'BEKLEME SÜRESİ'NİN ÖNEMİ
485
İlker Bekir TOPÇU
Ali UĞURLU
TS500/ 2000 STANDARDININ BETON AÇISINDAN İNCELENMESİ
492