AB ve AR-GE Projeleri

AB Projeleri

  • Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi "Transfer of Innovation" ve Yenilik Geliştirme Projelerinde "Development of Innovation" Yunan ve Bulgar Firmalarıyla deprem konusunda ortak başvurularımız devam etmektedir. Ortak çalışmalarımız tüm diğer Avrupa Birliği İlkelerine açıktır. Yapılacakçalışmaların ana konusu depremdir.

 

AR-GE Projeleri

  • Kayseri Erciyes Üniversitesi Sümer Deprem Araştırma Lab. Tübitak Sanayi Ar-Ge Projesi kapsamında yapılmıştır. Dışarıdan çelik kafes yapısal bina Mantolama sistemiyle güçlendirilmiş yapı modeli deneyi de önümüzdeki aylarda yapılacaktır

    Deneyi İzlemek İçin Tıklayınız>>

  • TÜBİTAK 1501 sanayi Ar-Ge destekleme programı kapsamında BUPİM "dışarıdan çelik kafes yapısal mantolama sistemiyle deprem güçlendirmesi projesi" uygun bulunarak desteklenmektedir.

    3 Boyutlu Mevcut Yapı Deneyini İzlemek İçin Tıklayınız >>

  • TÜBİTAK 1501 sanayi Ar-Ge destekleme programı kapsamında BUPİM "Tünel Kalıp Tekniği ile Yapılan Binalarda Burulma Rijitliği ve Deprem Performansının Arttırılması" projesi uygun bulunarak desteklenmektedir.