Uluslararası Engineering Structures Dergisi'nde (SCI) Makale Değerlendirme (Reviwer)

Journal of Structural Engineering, Dergisinde ENGSTRUCT‐ D-12-00476 nolu ‘An Analysis Model for Tall Outrigger Braced Shear Wall Structures on Flexible Foundations’ makalesini SCI de yayınlanan dergi için değerlendirdi. 

Haziran/2012.