TÜBİTAK AR-GE Projesi Proje Yürütücüsü Deneysel Çalışmalar

TÜBİTAK Ar-Ge Projesi 3100355 Nolu ‘Tünel Kalıp Sistemiyle Yapılan Binaların Burulma Rijitlikleri ve Deprem Performanslarının Arttırılması için Mevcut Yapı ve Güçlendirilmiş Yapı Deneyleri 30 Haziran 2012’de tamamlandı.BUPİM Proje’den  Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Can BALKAYA çalışmalarda Türkiye’de çok yaygın olarak kullanılan tünel kalıp sistemle yapılan binaların 1/3 ölçeğinde üç katlı deney modellerinin hem mevcut yapı hem de çelik elemanlarla güçlendirilmiş yapı için yapıldığını ve elde edilen sonuçların analitik sonuçlar ile karşılaştırıldığını belirten Prof.Dr. Can BALKAYA yapılan çalışmaların burulma rijitliğinin arttırılması için çok iyi neticeler elde ettiklerini ve tünel kalıp binaların deprem performanslarının deneysel olarak incelendiğini belirtti.

TÜBİTAK AR-GE Projesi Proje Yürütücüsü Deneysel Çalışmalar
TÜBİTAK AR-GE Projesi Proje Yürütücüsü Deneysel Çalışmalar
TÜBİTAK AR-GE Projesi Proje Yürütücüsü Deneysel Çalışmalar