Tokat Defterdarlığı Hizmet Binasının Deprem Güvenlik Tahkik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması İşi

Tokat Defterdarlık hizmet Binasının   deprem  güvenlik   tahkikleri yapılarak,  TDY 98’e    göre  güçlendirme  projeleri hazırlanmıştır.

  • Röleve Çalışması
  • Malzeme Testleri 
  • Zemin Etüd Çalışması
  • Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki
  • Güçlendirilmiş Yapı Analiz ve Hesap Raporları
  • Güçlendirilmiş Yapı Uygulama Proje ve Detayları
  • Metraj ve Keşif
  • Özel Teknik Şartname Hazırlanması

Firmamız tarafından yapılmıştır.

İdare: Tokat Bayındırlık ve iskan Müdürlüğü
Toplam Alan: 6.825 m2

Tokat Defterdarlığı Hizmet Binasının Deprem Güvenlik Tahkik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması İşi
Tokat Defterdarlığı Hizmet Binasının Deprem Güvenlik Tahkik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması İşi
Tokat Defterdarlığı Hizmet Binasının Deprem Güvenlik Tahkik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması İşi