Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektörü Komitesi Üyesi

Gazikent Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Can BALKAYA Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektör Komitesi olarak Mart 2012’den itibaren Komite’ye seçildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektör Komitesi toplantılarına Mart- Kasım 2012 tarihlerinde katılmıştır.

MYK İnşaat Sektör Komitesi, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanan taslak yeterlilikleri görüşmek üzere 26 Nisan 2012 tarihinde İNTES’te 16. toplantısını gerçekleştirdi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektörü Komitesi Üyesi