Konya İl Telekom Müd. Santral ve Hizmet Binası A ve B Bloklarının Güçlendirme Projeleri

Konya İl Telekom Müdürlüğünü, TDY 98’e göre güçlendirme projeleri hazırlanmıştır. ODTÜ AGÜDOS Proje No: 06-03-03-2-00-24

Güçlendirilmiş Yapı Analiz ve Hesap Raporları
Güçlendirilmiş Yapı Uygulama Proje ve Detayları
Metraj ve Keşif
Özel Teknik Şartname Hazırlanması

Firmamız tarafından yapılmıştır.

Müşteri/İdare: Konya İl Telekom Müdürlüğü
Toplam Alan: 7115 m2

Konya İl Telekom Müd. Santral ve Hizmet Binası A ve B Bloklarının Güçlendirme Projeleri
Konya İl Telekom Müd. Santral ve Hizmet Binası A ve B Bloklarının Güçlendirme Projeleri
Konya İl Telekom Müd. Santral ve Hizmet Binası A ve B Bloklarının Güçlendirme Projeleri
Konya İl Telekom Müd. Santral ve Hizmet Binası A ve B Bloklarının Güçlendirme Projeleri