Konya'da Çöken Zümrüt Apartmanının Çökme Nedenleri ile ilgili bir makale...

www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/9647.pdf  adresinden Konya'da Çöken Zümrüt Apartmanının Çökme Nedenleri ile ilgili Teknik Güç'te yayınlanan makaleye ulaabilirsiniz. 2 Şubat 2009 da 5 inci yıldönümünde, çökme nedenlerinden alınması gereken dersler ....üzerine bir sempozyum düzenleme çalımaları devam etmektir. Konya'da Çöken Zümrüt Apartmanının  İncelenmesi ve Çökme Mekanizmalarına ait "Investigation of Collapsed Zümrüt Building in Konya and Progressive Colapse Mechanisms by Can Balkaya"  makale Kıbrıs'ta düzenlenen  8. Uluslararası Mühendisliğindeki Gelimeler Kongresinde yayınlanmıtır.