İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi D-F Blk. Deprem Güvenlik Tahkiki ve Güçlendirme Projesi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi , D ve F Blokları TDY ’e98  göre Deprem güvenlik  tahkiki  ve güçlendirme projeleri ODTÜ Agüdos 05.03.03.1.00.71 nolu proje kapsamında hazırlanmıştır.

  • Röleve Çalışması
  • Malzeme Testleri 
  • Zemin Etüd Çalışması
  • Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki
  • Güçlendirilmiş Yapı Analiz ve Hesap Raporları
  • Güçlendirilmiş Yapı Uygulama Proje ve Detayları
  • Metraj ve Keşif
  • Özel Teknik Şartname Hazırlanması

Firmamız tarafından yapılmıştır.

 İdare: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Toplam Alan: 2700 m2

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi D-F Blk. Deprem Güvenlik Tahkiki ve Güçlendirme Projesi
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi D-F Blk. Deprem Güvenlik Tahkiki ve Güçlendirme Projesi
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi D-F Blk. Deprem Güvenlik Tahkiki ve Güçlendirme Projesi
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi D-F Blk. Deprem Güvenlik Tahkiki ve Güçlendirme Projesi