İstanbul Şişli Cumhuriyet Cad. MNG Ofis Binası Deprem Güvenliği Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

MNG Ofis Binasının  TDY 07’e göre Deprem Güvenlik Tahkiki ve Güçlendirme projeleri hazırlanmıştır.

  • Röleve Çalışması
  • Malzeme Testleri 
  • 2007 TDY’ne göre Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki
  • 2007 TDY’ne göre Güçlendirilmiş Yapı Analiz ve Hesap Raporları
  • Güçlendirilmiş Yapı Uygulama çelik ve betonarme Proje ve  Detayları,
  • Metraj ve Keşif
  • Özel Teknik Şartname Hazırlanması

Firmamız tarafından yapılmıştır.
 
İdare: MNG Factoring
Toplam Alan: 2.245 m2

İstanbul Şişli Cumhuriyet Cad. MNG Ofis Binası Deprem Güvenliği Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
İstanbul Şişli Cumhuriyet Cad. MNG Ofis Binası Deprem Güvenliği Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
İstanbul Şişli Cumhuriyet Cad. MNG Ofis Binası Deprem Güvenliği Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
İstanbul Şişli Cumhuriyet Cad. MNG Ofis Binası Deprem Güvenliği Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması