Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Deprem Güvenlik Tahkiki Projesi

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi A-B-C Bloklarının TDY 98’e göre deprem güvenlik tahkikleri yapılmıştır.

Röleve Çalışması
Malzeme Testleri
Zemin Etüd Çalışması
Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki

Firmamız tarafından yapılmıştır

İdare: Çocuk Has.Hast.Baştabipliği
Sözleşme Yılı: 20 Gün / 2006
Toplam Alanı: 16.285 m2

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Deprem Güvenlik Tahkiki Projesi
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Deprem Güvenlik Tahkiki Projesi
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Deprem Güvenlik Tahkiki Projesi
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Deprem Güvenlik Tahkiki Projesi