Bayburt İl ve İlçeleri Emniyet Binaları Deprem Güvenlik Tahkiki Projesi

Bayburt İli ve ilçelerindeki başlıca Emniyet Binalarının TDY 98’e göre deprem güvenlik tahkikleri yapılmıştır.

  • Röleve Çalışması
  • Malzeme Testleri 
  • Zemin Etüd Çalışması
  • Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki

Firmamız tarafından yapılmıştır.

İdare: Bayındırlık ve İskan Müdürlüðü
Sözleşme Yılı: 60 Gün / 2006
Toplam Alan: 14.531 m2

Bayburt İl ve İlçeleri Emniyet Binaları Deprem Güvenlik Tahkiki Projesi
Bayburt İl ve İlçeleri Emniyet Binaları Deprem Güvenlik Tahkiki Projesi
Bayburt İl ve İlçeleri Emniyet Binaları Deprem Güvenlik Tahkiki Projesi
Bayburt İl ve İlçeleri Emniyet Binaları Deprem Güvenlik Tahkiki Projesi