Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Deprem Güvenliği Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

Balıkesir Orman  İşletme  Müdürlüğü  İdare Binasının  TDY 07’e göre Deprem Güvenlik Tahkiki ve Güçlendirme projeleri hazırlanmıştır.

  • Röleve Çalışması
  • Malzeme Testleri 
  • Zemin Etüd Çalışması
  • 2007 TDY’ne göre Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki
  • 2007 TDY’ne göre Güçlendirilmiş Yapı Analiz ve Hesap Raporları
  • Güçlendirilmiş Yapı Uygulama Proje ve Detayları
  • Metraj ve Keşif
  • Özel Teknik Şartname Hazırlanması

Firmamız tarafından yapılmıştır.
 
İdare: Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü
Toplam Alan: 2.800 m2
 

Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Deprem Güvenliği Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Deprem Güvenliği Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Deprem Güvenliği Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Deprem Güvenliği Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması