Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Projesi Proje Yürütücüsü, Genova, İtalya Ortaklar Toplantısı

BUPİM Proje’den Prof.Dr. Can BALKAYA, Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Projesi ‘VET in Rapid Earthquake Damage Assessment of Buildings to Avoid the Demolishing’ Uzaydan Binaların Deprem Hasar Tespitine yönelik 2011‐1‐TR1‐LEO05‐27938 Nolu projenin Proje Yürütücüsüdür. 21‐22 Haziran 2012 tarihlerinde Genova, İtalya’da Ortaklar toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje Ulusal Ajans tarafından örnek proje olarak seçilmiştir.

Son yirmi yıl içinde meydana gelen depremler ve ülkemizde neden olduğu yıkım deprem tahkikini ve buna bağlı olan deprem güçlendirme gereksinimini arttırmıştır. Özellikle, önceki depremlerden dolayı oluşan hasarlar, daha sonraki depremlerde yıkım ve can kaybını arttırmıştır. Ayrıca yönetimler ve yetkililer yeteri kadar bu tarz afetlere hazır olmadığı için hızlı hasar tespitinin yapılması ve acil kriz yönetimi doğal afetlerde önem kazanmaktadır. Deprem sonrası hızlı hasar tespiti kriz yönetimi esnasında karar vermek ya da etkili bir şekilde planlama yapmak için çok önemlidir. Artık ülkemizde bu tarz hızlı tespitler ihtiyaç haline gelmiştir. Bunun için yeni bir entegre model geliştirilecek ve bu modelde afet öncesi ve sonrası RADATT görüntüleme tekniği kullanılacaktır. Bu yeni modelde ayrıca yapıların yapısal bilgileri, görüntü işleme ile entegre edilecektir. Proje sonunda ise hedef kitleye ( mühendisler, yöneticiler vb.) gerekli eğitim verilecektir. Afet öncesi girilen veriler sayesinde de deprem öncesinde hızlı bir şekilde mevcut yapıların güvenlik tahkiki yapılabilecektir.

Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Projesi Proje Yürütücüsü, Genova, İtalya Ortaklar Toplantısı
Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Projesi Proje Yürütücüsü, Genova, İtalya Ortaklar Toplantısı