Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Yüksek Yapı Bloklarına ait Deprem Performans Analizler

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Yüksek Yapı Bloklarına ait Deprem Performans Analizlerinin Türk Deprem Yönetmeliğine göre Yapılması, Ankara, 2018.