Adıyaman Hükümet Konağı Deprem Güvenlik Tahkiki ve Deprem Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

Adıyaman Hükümet Konağı Binasının, TDY 98’e göre Deprem güvenlik tahkiki ve güçlendirme projeleri hazırlanmıştır.

  • Röleve Çalışması
  • Malzeme Testleri 
  • Zemin Etüd Çalışması
  • Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki
  • Güçlendirilmiş Yapı Analiz ve Hesap Raporları
  • Güçlendirilmiş Yapı Uygulama Proje ve Detayları
  • Metraj ve Keşif
  • Özel Teknik Þartname Hazırlanması

Firmamız tarafından yapılmıştır.

İdare: Adıyaman Defterdarlık Milli  Emlak Müdürlüğü
Toplam Alan : 6.091 m2

Adıyaman Hükümet Konağı Deprem Güvenlik Tahkiki ve Deprem Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
Adıyaman Hükümet Konağı Deprem Güvenlik Tahkiki ve Deprem Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
Adıyaman Hükümet Konağı Deprem Güvenlik Tahkiki ve Deprem Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması