5. Avrupa Yapı Kontrol Sempozyumu, Bildiri ve Sunuş, Genova, İtalya

5. Avrupa Yapı Kontrol Sempozyumu EACS2012, Genova, İtalya’da Plazzo Ducalo’da yapıldı. BUPİM Uluslar arası Proje’den Prof.Dr. Can BALKAYA 18‐20 Haziran 2012 tarihinde Sempozyuma katıldı. Sempozyum Bildiriler kitabında yayınlanan ‘System Architecture for an Interactive Database to Structural Control of Transport Network Infrastructure: A Case Study of Railroad Bridge’ konulu uzaydan hasar tespitine yönelik çalışmalarına ait makalenin sunumunu yapan Prof.Dr. Can BALKAYA benzer sistemlerin hızlı deprem hasar tespiti için Avrupa Birliği LdV projesi kapsamında çalışmalara devam ettiklerini belirtmiştir.

5. Avrupa Yapı Kontrol Sempozyumu, Bildiri ve Sunuş, Genova, İtalya
5. Avrupa Yapı Kontrol Sempozyumu, Bildiri ve Sunuş, Genova, İtalya
5. Avrupa Yapı Kontrol Sempozyumu, Bildiri ve Sunuş, Genova, İtalya