Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Deprem Güvenlik Tahkiki Projesi

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi A-B-C Bloklarının TDY 98’e göre deprem güvenlik tahkikleri yapılmıştır.

Röleve Çalışması
Malzeme Testleri
Zemin Etüd Çalışması
Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki

Firmamız tarafından yapılmıştır

İdare: Çocuk Has.Hast.Baştabipliği
Sözleşme Yılı: 20 Gün / 2006
Toplam Alanı: 16.285 m2

     

Proje Resimleri
             
     
             
 
Copyright © 2008, Bupim Design: İNAJANS