Türkmenistan Amonyak Üre Gübre Fabrikası, Çelik Endüstri Yapıları

Tecen-Türkmenistan Amonyak Üre Gübre Fabrikasına Ait CU-200 Çelik Üre Deposu, CU-400 Kontrol Binası ve CU-350 Raw Water Basin Ünitelerine ait
  • Mimari projelerin hazırlanması
  • Betonarme statik hesap ve projelerin hazırlanması
  • Çelik statik hesap ve projelerin hazırlanması
  • Tesisat projelerinin hazırlanması
  • Mekanik projelerin hazırlanması
  • Elektrik projelerinin hazırlanması
  • Metrajların hazırlanması
  • As-built projelerin hazırlanması
Türkmenistan’ ve ilgili uluslar arası standartlar ve verilen ekipman yükleri ve dinamik etkiler dikkate alınarak projeler hazırlanmıştır.

Müşteri : GAP İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. Türkmenistan Branch
Toplam Alan : 14.000 m2

     

Proje Resimleri
             
     
             
 
Copyright © 2008, Bupim Design: İNAJANS