Bayburt İl ve İlçeleri Emniyet Binaları Deprem Güvenlik Tahkiki Projesi

Bayburt İli ve ilçelerindeki başlıca Emniyet Binalarının TDY 98’e göre deprem güvenlik tahkikleri yapılmıştır.
  • Röleve Çalışması
  • Malzeme Testleri 
  • Zemin Etüd Çalışması
  • Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki
Firmamız tarafından yapılmıştır.

İdare: Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
Sözleşme Yılı: 60 Gün / 2006
Toplam Alan: 14.531 m2

     

Proje Resimleri
             
     
             
 
Copyright © 2008, Bupim Design: İNAJANS