Adıyaman İl ve İlçeleri Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Lojman Binaları, Trafik Tescil Hizmet Binaları Deprem Güvenlik Tahkiki ve Deprem Güçlendirme Projeleri

Adıyaman  İli ve ilçelerindeki  Emniyet  Müdürlüğü’ne ait Lojmanlar, Hizmet Binaları,Trafik Hizmet Binalarının TDY 98’e göre deprem güvenlik tahkikleri yapılmıştır.
  • Röleve Çalışması
  • Malzeme Testleri 
  • Zemin Etüd Çalışması
  • Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki ve projelerinin hazırlanması
  • Güçlendirilmiş Yapı Analiz ve Hesap Raporları
  • Güçlendirilmiş Yapı Uygulama Proje ve Detayları
  • Metraj ve Keşif
  • Özel Teknik Şartname Hazırlanması
Firmamız tarafından yapılmıştır.

İdare: Adıyaman Bayındırlık ve İskan   Müdürlüğü
Toplam Alan: 64.706 m2

     

Proje Resimleri
             
     
             
 
Copyright © 2008, Bupim Design: İNAJANS