Tokat Defterdarlığı Hizmet Binasının Deprem Güvenlik Tahkik ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması İşi

Tokat Defterdarlık hizmet Binasının   deprem  güvenlik   tahkikleri yapılarak,  TDY 98’e    göre  güçlendirme  projeleri hazırlanmıştır.
  • Röleve Çalışması
  • Malzeme Testleri 
  • Zemin Etüd Çalışması
  • Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki
  • Güçlendirilmiş Yapı Analiz ve Hesap Raporları
  • Güçlendirilmiş Yapı Uygulama Proje ve Detayları
  • Metraj ve Keşif
  • Özel Teknik Şartname Hazırlanması
Firmamız tarafından yapılmıştır.

İdare: Tokat Bayındırlık ve iskan Müdürlüğü
Toplam Alan: 6.825 m2

     

Proje Resimleri
             
     
             
 
Copyright © 2008, Bupim Design: İNAJANS