Ankara Orman Genel Müdürlüğü 2 Nolu Hizmet Binası Deprem Güvenlik Tahkiki ve Güçlendirme Projesi

Orman Genel Müdürlüğü 2 Nolu Hizmet  Binalarının, TDY 98’e göre Deprem güvenlik tahkiki ve güçlendirme projeleri ODTÜ Agüdos 06.03.03.1.00.47 no’lu proje kapsamında hazırlanmıştır.
  • Röleve Çalışması
  • Malzeme Testleri 
  • Zemin Etüd Çalışması
  • Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki
  • Güçlendirilmiş Yapı Analiz ve Hesap Raporları
  • Güçlendirilmiş Yapı Uygulama Proje ve Detayları
  • Metraj ve Keşif
  • Özel Teknik Şartname Hazırlanması
Firmamız tarafından yapılmıştır.

İdare: Orman Genel Müdürlüğü
Toplam Alan: 7.707 m2

     

Proje Resimleri
             
     
             
 
Copyright © 2008, Bupim Design: İNAJANS