İstanbul Şişli Cumhuriyet Cad. MNG Ofis Binası Deprem Güvenliği Tahkiki ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması

MNG Ofis Binasının  TDY 07’e göre Deprem Güvenlik Tahkiki ve Güçlendirme projeleri hazırlanmıştır.
  • Röleve Çalışması
  • Malzeme Testleri 
  • 2007 TDY’ne göre Mevcut Yapı Deprem Güvenlik Tahkiki
  • 2007 TDY’ne göre Güçlendirilmiş Yapı Analiz ve Hesap Raporları
  • Güçlendirilmiş Yapı Uygulama çelik ve betonarme Proje ve  Detayları,
  • Metraj ve Keşif
  • Özel Teknik Şartname Hazırlanması
Firmamız tarafından yapılmıştır.
 
İdare: MNG Factoring
Toplam Alan: 2.245 m2
     

Proje Resimleri
             
     
             
 
Copyright © 2008, Bupim Design: İNAJANS