Tunel kalıp binalarda zemin-yapı etkileşimi dikkate alınarak yapı periyodunun bulunmasına ait makale
 
Tunel kalıp binalarda zemin-yapı etkileşimi dikkate alınarak yapı periyodunun bulunmasına ait "Soil-structure interaction effects on the fundamental periods of the shear-wall dominant buildings by Can Balkaya, S. Bahadır Yüksel and Okan Derinöz" makalesi değerlendirilmek üzere Engineering Structures dergisine Kasım 2008'de gönderilmiştir. 
 
Copyright © 2008, Bupim Design: İNAJANS